พิเศษโปรโมชั่น ลงโฆษณาแบนเนอร์ 24marketonline.com 1/ปี ลดราคาทันที 50% จากเดิม ที่ลด30% หมดเขต 30/5/2556

 รายละเอียดการลงโฆษณากับ24marketonline.com โทร.
082-6802905 E-mail : webmaster@24marketonline.com


อัตราโฆษณา ให้ท่านชำระเงินเข้ามาตามตารางด้านล่าง
ตำแหน่งโฆษณา
1 เดือน
3 เดือน ลด10 %
6 เดือน ลด20%
12 เดือน ลด50%
สถานะ
ตำแหน่ง A1
1000 บาท
2700 บาท
4800 บาท
 6000 บาท
 เต็ม
ตำแหน่ง A
200 บาท
540 บาท
960 บาท
1200 บาท
 ว่าง : 6
ตำแหน่ง B
500 บาท
1350 บาท
2400 บาท
  3000 บาท
 ว่าง : 2
ตำแหน่ง C
150 บาท
405 บาท
720 บาท
 900 บาท
 ว่าง : 15

ขั้นตอนการลงโฆษณากับ 24marketonline.com

1.เลือกตำแหน่งโฆษณาด้านบน

2.ชำระเงินค่าโฆษณาโดยโอนเข้าบัญชีดังนี้

3.แจ้งชำระเงินมาที่ Email : webmaster@24marketonline.com หรือ โทรแจ้ง 082-6802905 (หากท่านโอนผ่านตู้ ATM หรือ ทางอินเตอร์เน็ต ให้กดส่ง sms แจ้งการชำระเงินมาท ี่ 082-6802905 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ)

4.หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้ว24marketonline.com จะดำเนินการขึ้นโฆษณา ให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง

 
สิถิตจำนวนคนเข้าเว็บ 24marketonline.com

- คนเข้าชมมากกว่า 3000 คนต่อวันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามรูปด้านล่าง และสามารถดูสถิติล่าสุดได้ที่ http://www.histats.com/viewstats/?SID=1740461สิ่งที่ต้องเตรียมในการลงโฆษณากับ24marketonline.com

ตำแหน่ง A1
1. เตรียมแบนเนอร์ขนาดเท่ากับ 650*100 (24marketonline.com เป็นผู้ให้บริการลงโฆษณาเท่านั้นดังนั้นทางผู้ลงโฆษณาต้องเตรียมแบนเนอร์โฆษณามาเองครับ)
เตรียมurl ที่ต้องการให้ลิ้งค์ไป ส่งเข้ามา ที่ webmaster@24marketonline.comพร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการลงโฆษณามาด้วย ทางเราจะทำการขึ้นโฆษณาให้หลังได้รับอีเมล์ไม่เกิน 2ม่เกิน

ตำแหน่ง A

1. เตรียมแบนเนอร์ขนาดเท่า 120*120 (24marketonline.com เป็นผู้ให้บริการลงโฆษณาเท่านั้นดังนั้นทางผู้ลงโฆษณาต้องเตรียมแบนเนอร์โฆษณามาเองครับ)
2. เตรียม url ที่ต้องการให้ลิ้งค์ไป ส่งเข้ามา ที่ webmaster@24marketonline.comพร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการลงโฆษณามาด้วย ทางเราจะทำการขึ้นโฆษณาให้หลังได้รับอีเมล์ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

ตำแหน่ง B
1. เตรียมแบนเนอร์ขนาดเท่ากับ 650*100 (24marketonline.com เป็นผู้ให้บริการลงโฆษณาเท่านั้นดังนั้นทางผู้ลงโฆษณาต้องเตรียมแบนเนอร์โฆษณามาเองครับ)
เตรียมurl ที่ต้องการให้ลิ้งค์ไป ส่งเข้ามา ที่ webmaster@24marketonline.comพร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการลงโฆษณามาด้วย ทางเราจะทำการขึ้นโฆษณาให้หลังได้รับอีเมล์ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

ตำแหน่ง C
1.ผู้ลงโฆษณาต้องสมัครเป็นสมาชิกกับ24marketonline.comก่อนสมัครสมาชิกได้ที่ http://24marketonline.com/register.php
2.ทางผู้ลงโฆษณาต้องตั้งกระทู้แล้ว ส่ง url กระทู้นั้น เเละ user ของผู้ลงโฆษณาที่สมัครกับ 24marketonline.com เข้ามา ส่งเข้ามา ที่ webmaster@24marketonline.com พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการลงโฆษณามาด้วย ทางเราจะทำการขึ้นโฆษณาให้หลังได้รับอีเมล์ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติม: tel. 082-6802905 E-mail : webmaster@24marketonline.com